Rólunk

A Tokaji Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde bemutatása

 

Tokaj Város Önkormányzata sikeres pályázatának eredményeként 2010-ben megvalósult a Kertvárosi óvoda bővítése, felújítása. Tokaji Gyermekkert Óvoda jól felszerelt, 150 férőhelyes, hat csoportos, tornaszobával, fejlesztőszobával, sószobával rendelkezik. Játszóudvarunk homokozókkal, ivókúttal, csúszdával, mászókával, gyermekjárművekkel felszerelt, mely eszközök biztosítják a gyermekeink számára a változatos udvari tevékenységekhez szükséges feltételeket.

2021 januárjától többcélú intézménnyé alakultunk a bölcsőde megnyitásával. Bölcsődénk nagy szeretettel várja két csoportban, 24 férőhellyel a gyermekeket.

Gyermekeink nevelését nagy szakmai tapasztalattal, elhivatottsággal rendelkező, újszerű kezdeményezéseket, módszereket kipróbáló, kreatív, gyermekszerető szakemberek végzik. Nevelési filozófiájuk középpontjában a gyermekek szeretete és tisztelete, valamint a kisgyermekek testi-lelki-szociális fejlődésének legsokoldalúbb tevékenysége, a játék áll.

A szakképzett dajkák, pedagógiai asszisztensek, segítő partnereink a gyermekek gondozásában, nevelésében.

Az óvodai életünkben a játéknak kiemelkedő szerepe van. Óvodai nevelésünk a gyermek neveléséhez szükséges teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységek keretében valósul meg. Olyan szokás-és normarendszer kialakítására törekszünk, mely keretet biztosít a gyermeki személyiség teljes kibontakozására. A gyermeki személyiség komplex fejlesztése során a kompetenciák fejlesztése az elsődleges célunk.

Nevelőmunkánk alapja a családias, derűs, szeretetteljes, nyugodt légkör, amely elősegíti a gyerekek képességeinek kibontakozását, személyiségük harmonikus fejlődését. Fontos számunkra, hogy a gyermekek jól érezzék magukat az óvodában, egyéni képességeikhez mérten és életkoruknak megfelelően fejlődjenek. Biztosítjuk minden gyermek számára az egyénre szabott nevelést, fejlesztést, az életkori- és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.

Tevékenységeink, programjaink, a gyermekek alapvető tevékenységére, a játékra, mozgásra, a környezet tevékeny megismerésére, a kommunikációra, a mesére, a népi kultúra átadására, ápolására épül. Sokféle mozgási lehetőség biztosításával lehetőséget nyújtunk a gyermekek számára a mozgásöröm megélésére, mely biztosítja számukra a testi-, lelki-, szociális harmóniát.

Az óvoda nevelési programja tevékenységközpontú, személyiségfejlesztő. A Kompetencia Alapú Program alkalmazásával a képességfejlesztést helyezzük a nevelés középpontjába: alkalmazni képes tudás, képességek, készségek megszerzését, mely megalapozza az egész életen át tartó tanulást.

A nevelési programban kiemelt szerepet kap a szocializáció folyamata, az érzelmi nevelés.

 

Alapszolgáltatás:

Egyéni fejlesztés

Logopédia

Hitoktatás

Mozgásterápia

Népi játék, néptánc

Könyvtár látogatás

Tehetséggondozás

Ovi -Foci

 

Fontos feladatnak tartjuk az egészséges életmódra nevelést.

 • gyümölcs- és zöldségnap,
 • láb- és tartásjavító torna,
 • zenés-mozgásos percek szolgálják ezt a programunkat.

 

Kiemelt figyelmet fordítunk a hagyományőrző tevékenységekre.

Célunk, hogy megismertessük gyermekeinket múltunkkal, városunk nevezetességeivel, helyi kultúránkkal (szüreti felvonulás, népi mesterségek, múzeumok látogatása, hagyományőrző programok szervezése) megszerettessük népi és óvodai hagyományainkat.

 

Népi hagyományaink:

 • Mihály-napi vásár,
 • Márton-napi lámpás gyújtás,
 • Télkergető karnevál

 

Óvodai hagyományaink:

 • Név- és születésnapok,
 • Családi nap,
 • Szüretelés
 • Adventi barkácsolás,
 • Mikulás várás,
 • Ovi karácsony,
 • Ének, vers- és mesemondó verseny
 • Farsangolás,
 • Víz napja(Március 22.)
 • Föld napja (Április 22)
 • Madarak és fák napja (Május 10)
 • Tipegő nap (beiratkozás)
 • Kirándulások
 • Tehetségnap
 • Nyílt nap

 

Kulturális programjaink:

 • színház,
 • zenés, mese előadás az oviban,
 • kiállítás, múzeum- és könyvtárlátogatás.

 

A családi neveléssel összhangban, azt kiegészítve kívánjuk pedagógiai munkánkat megvalósítani.

 

Óvodai Alapítvány segíti a munkát 

 • Tokaji Gyermekkert Alapítvány

 

Amire büszkék vagyunk:

 
   
 • Örökös Zöld Óvoda

 
   
 • Akkreditált tehetségpont 

 
   
 • Madárbarát óvoda

 • Az egészségesebb óvodák nemzeti hálózatának tagjai vagyunk

 • Boldog Óvoda

 
   
 • Biztonságos Óvoda

 

Mi jellemzi óvodánk arculatát?

 1. Érzelmi biztonságot nyújtó nyugodt, családias, gyermekszerető légkör;
 2. A gyermek fő tevékenységének a szabad játékot tekintjük, melyhez az elegendő időt a folyamatos napirend kialakításával biztosítjuk,
 3. Az életkori sajátosságokat és az egyéni adottságokat, képességeket figyelembe véve, játékba ágyazottan, a gyermeki cselekvésre, megtapasztalásra alapozva szervezzük az ismeretszerzést, tanulást,
 4. Differenciált képességfejlesztés, mikro-csoportos foglalkoztatás;
 5. Tevékeny óvodai élet, melyben hangsúlyt kapnak a kreatív gondolkodást segítő tapasztalások;
 6. 5-6 éves kortól délutáni tehetségműhelyek működnek,
 7. Sikeres és szoros az együttműködésünk a szülőkkel.

 

Nyitottak vagyunk a partneri elvárások iránt, de szolgáltatásainkat a szakmaiság, és a gyermekek mindenekfelett álló érdekét szolgáló szempontok határozzák meg.

Pedagógiai munkánkat a családi neveléssel összhangban, azt kiegészítve valósítjuk meg.

 

„A gyermek, világra nyitott lény. A simogatásra simogatással, a jó kedvre, jókedvvel, tevékenységre, tevékenységgel felel!”                                                                                                                                                                                                                    /Mérei Ferenc/

 

Minden leendő óvodás és bölcsődés gyermek szüleinek, tartalmas, élményekkel teli kisgyermek éveket kívánunk intézményeinkben!

Apróságokban a jövő

twittergallerycontact

Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat. Adatkezelési tájékoztató