Pályázatok

                                                             

 

 

 

 

 

A Tokaji Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde, mint Kedvezményezett, pályázatot nyújtott be a Kulturális és Innovációs Minisztérium, mint Támogató megbízásából a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő Lebonyolító által „Tehetségközelben” – komplex tehetséggondozó programok támogatása címmel kiírt nyílt pályázatra. Pályázatát a Lebonyolító az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER) NTP-TEHETSEG-23-0143 számon nyilvántartásba vette. 

A pályázat értékelése alapján a Támogató a V/1287-56/2023/TFFO számú, a pályázat nyerteseiről készült nyertes döntési lista alapján 4000000 Ft, azaz négymillió forint vissza nem térítendő támogatás odaítéléséről döntött a Kedvezményezett javára.

 

A költségvetési támogatás felhasználásának kezdő időpontja: 2023. szeptember 1., véghatárideje pedig: 2024. augusztus 31. (a továbbiakban együtt: a támogatási időszak). A Kedvezményezett a támogatási időszakon belül köteles megvalósítani a szakmai feladatot.

A Kedvezményezett köteles a támogatást a(z) „Robot-Kódoló és Zengő-Bongó kalandok” című elfogadott pályázat megvalósítására fordítani (a továbbiakban együtt: szakmai feladat). 

A támogatási célok (támogatott tevékenységek) kormányzati funkció szerinti besorolási száma és a tevékenység megnevezése: 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése

 

 

A Tokaji Óvoda az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából meghirdetett, „A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása” című, NTP-OTKP-19-0122 pályázati azonosítón nyilvántartásba vett "Észforgató"című pályázatunk 700 0000 Ft összegű támogatásban részesült.

A logikai tehetségműhely foglalkozásai, az átlag feletti intellektuális képességű gyermekek logikai és kombinációs készségének fejlesztését szolgálták.

A memóriafejlesztő, puzzle, kártya és logikai fejtörő játékok színesítették a tevékenységeket, valamint hozzájárultak a gyermekek problémamegoldó, kudarctűrő képességeinek, a kitartásuk, akaraterejük fejlődéséhez.

A pályázat megvalósításával lehetőségünk nyílt a tehetséggondozó rendszerünk eszköztárának bővítésére. Az új eszközök nagy örömet jelentettek a gyermeke számára, változatossá tették a műhelymunkánkat. Ennek köszönhetően bevezettük a digitális játékokat, Okoskockát, Sakkjátszóteret.

Az egyéni bánásmód keretében történő célzott fejlesztés, képességfejlesztés során a gyermekek erős oldalát erősítettük, valamint a gyenge oldalukat fejlesztettük.

A 2020. március 16-án bekövetkezett járványügyi helyzet miatt az elmaradt foglalkozásokat 2020. októberétől- december 31-ig valósítottuk meg, a beadott módosítási kérelmünk elfogadása alapján.

 

 

 

   

 

Kedves Szülők!

A Tokaji Óvoda az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából meghirdetett, A Nemzeti Tehetségprogram keretén belül "A hazai és határon túli óvodai tehetség- kibontakoztató programok támogatása" című NTP-OTKP-18-0155 pályázati azonosítón nyilvántartásba vett "Szárnyaló képzelet"című pályázatunk 730 0000 Ft összegű támogatásban részesült.

A 2018/2019-es nevelési évben a „Szivárványország” dráma-színjátszóés a „Varázsceruza” térbeli-vizuálistehetségműhely a nyertes pályázati programot megvalósítva működött. A foglalkozások a pályázati munkaterv ütemezésének megfelelően szeptembertől indultak heti rendszerességgel májusig. Mindkét műhelybe 10-10 gyermek lett beválogatva előzetes megfigyelések és mérés alapján. A tehetségműhelyeket két-két, a tehetséggondozás területén elhivatott, lelkes óvodapedagógus vezette.

A pályázati programunk lényege volt:

  • a tehetségazonosítást és beválogatást követően a kiemelkedő speciális adottsággal, kreativitással, motivációval rendelkező gyermekek fejlesztése
  • a sokoldalú tapasztalatszerzéssel a gyermekek élményeinek gazdagítása
  • a komplex tehetséggondozó program keretén belül a tehetségígéretek erős és gyenge oldalának fejlesztése
  • tárgyi eszköztár bővítése.

A „Szivárványország” színjátszó tehetségműhelyben a csoportépítésen, a komplex személyiségfejlesztésen túl, hangsúlyt fektettek a műhelyvezető óvodapedagógusok az egyéni tehetségek kibontakoztatására is. A célirányos és szakszerű kiválasztást követően, a drámapedagógia módszereivel történt a gyermekek fejlesztése. A foglalkozásokon alkalmazott drámajátékok fejlesztették a gyermekek érzelmi, értelmi, és fizikai képességeit. A bármely területen tehetséges kisgyermekek erősségeikben gazdagodtak a foglalkozások során, gyengeségeik területén pedig fejlődést értek el.A játékok kiválasztása a csoport életkorának, az adott térnek és a csoport létszámának megfelelően történt. A drámajátékok gazdagították a gyermekek önkifejezési formáit, illetve az egyéni és csoportos kreatív folyamatokon keresztül segítették szocializációjukat is. A pályázati támogatásból a gyermekek novemberben, a Paulay Ede Színházban, Árgyélus királyfi és Tündér Ilona című mesejátékot tekintették meg. Az előadás a gyermekek élményszerű tapasztalati úton történő fejlesztését segítette. A látott professzionális színészi játék, a darab irodalmi és zenei értékei a későbbiekben mintául szolgálnak, gazdagítva személyiségüket, tehetségüket és felébreszti bennük a vágyat a színházi kultúra iránt.

 

A „Varázsceruza” tehetségműhely gazdagító programja a téri-vizuális területen tehetségjegyeket mutató gyermekek differenciált személyiségfejlesztését támogatta többletlehetőségek és tartalmak nyújtásával. A gazdagítás kiemelt területe a vizuális kultúra alkotói-befogadói összetevőinek fejlesztése. A gazdagító tevékenységek hangsúlyos eleme a sokoldalú feldolgozás és a saját élményű tapasztalatszerzés, amely valamennyi intelligenciaterület komplex mozgósítását biztosította. A gyermekek megismerték a képzőművészet különböző technikai eljárásait. Kipróbálási, kísérletezési lehetőségek alkalmával személyes tapasztalatokat szereztek a módszerek és eszközök sokrétű alkalmazásában. A képalkotáshoz és tárgyalkotáshoz szükséges ismereteik bővültek, jártasságok, készségek, kreatív attitűdök formálódtak. Az egyéni és csoportos fejlesztő játékok, tevékenységek hatására a gyenge oldalként jelentkező részképességek, megismerő funkciók (észlelés, figyelem, fogalmi és problémamegoldó gondolkodás) fejlődtek. Az egyéni érdeklődést támogató gyűjtőmunkával és tevékenységekkel a gyermekek ismeretszerzési és önálló tanulás iránti igénye erősödött.

Programunk működésének fontos tartalmi eleme volt a program zárásaként megrendezett óvodai tehetség és nyílt nap szervezése. A „Szivárvány” dráma-színjátszó csoport mesedramatizálással és a műhelyben elsajátított drámajátékokkal mutatkozott be, melyek ráhangoló, feszültségoldó és közösségi játékokat tartalmaztak. A rendezvény központi magját a gyermekek által kedvelt, „A szívtelen csiga” című mese dramatizálása jelentette. A gyermekek jelmezes meseelőadását a zenei és táncos részek is színesítették. A mese bemutatása után kedves gesztusként a könyvjutalom és az oklevelek átadására került sor. A „Varázsceruza” térbeli-vizuális tehetségműhelyben tevékenykedő gyermekek alkotásai kiállításra kerültek az óvodai és a Tokaji Tehetségsegítő Tanács által szervezett tehetségnapon.

 

                             

 

Apróságokban a jövő

twittergallerycontact

Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat. Adatkezelési tájékoztató